Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

10 Nama Malaikat Dan Tugasnya Dalam Islam

10 Nama Malaikat Allah Dan Beserta Tugasnya Dalam Islam Dalam Islam, kita diwajibkan untuk percaya kepada malaikat-malaikat Allah SWT. Percaya kepada malaikat dan tugasnya merupakan rukun iman yang ke dua. Ada banyak nama malaikat dan tugasnya dalam ajaran Islam dan Al Quran sudah acap kali menyebut tentang kewujudan malaikat-malaikat Allah SWT ini termasuk nama dan tugasannya.

Apakah maksud kepada perkataan malaikat?

Apakah ciri -ciri dan sifat malaikat?

Berapakah jumlah sebenar malaikat secara keseluruhannya?

Siapakah nama nama malaikat dalam Islam?

Apakah tugasan malaikat yang perlu dilaksanakannya?

Nama-Nama Malaikat, Sifat, Tugas & Perbezaannya Dengan Manusia

Artikel ini akan berkongsi info berkaitan malaikat dalam Islam dan semoga ia dapat memberi sedikit sebanyak pengetahuan untuk kita bersama. 

nama-malaikat-dan-tugasnya
Nama Malaikat Dan Tugasnya Dalam Islam

Maksud Perkataan Malaikat 

Perkataan untuk 'malaikat' berasal dari bahasa Arab iaitu “malaikahatau malak” yang bermaksud kekuatan. Ini bermakna, maksud untuk nama malaikat ini adalah KEKUATAN

Perkataan 'malak' itu pula berasal dari perkataan “masdhar al-aklukah” yang bermaksud risalah atau misi. Maksud berdasarkan kepada syariat dan istilah, malaikat ini membawa maksud makhluk Allah SWT yang diciptakan dari nur atau cahaya dengan sifat ghaib.

Sifat Dan Ciri-Ciri Malaikat

Kita semua sedia maklum yang seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT ini ada sifatnya yang tersendiri. Sebagai contoh haiwan Allah SWT ciptakan dengan naluri mereka masing-masing. Manakala manusia ini pula Allah SWT ciptakan bersama akal. 

Malaikat tak memiliki jenis kelamin seperti laki-laki atau perempuanMalaikat sama sekali tidak memiliki hawa nafsu dan rasa lapar sebagaimana jin dan manusia. Malaikat ini hanya diciptakan dengan sifat terpuji sesuai dengan tugasnya dalam melaksanakan misi-misi yang telah Allah SWT siapkan untuk mereka. 

Kelebihan malaikat yang paling utama adalah sentiasa taat dan patuh terhadap Allah SWT dan perintah Allah SWT kepadanya. Malaikat kerjanya senantiasa sujud dan berdzikir pada Allah SWT

Mereka sama sekali tidak pernah tidur, makan ataupun minum. Dalam surat Fathir ayat 1 Allah SWTberfirman tentang wujud para malaikat yang mempunyai 2, 3 dan 4 sayap.

Beberapa ayat mengenai malaikat Allah disebutkan dalam penggalan ayat berikut:

Pertama,

"Dan sungguh, (Al-Qur'an) ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam, Yang dibawa turun oleh ar-Ruh al-Amin (Jibril), ke dalam hatimu (Muhammad) agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan," (asy-Syu’ara’: 192-194)

Kedua,

مَايَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ

”Tidak sesuatu perkataan yang dikatakan; melainkan mesti ada malaikat yang mengawasi dan meneliti”. (Qaaf : 18)

Ketiga,

قُلْ يَتَوَفَّكُمْ مَلَكُ اْلمَوْتِ الَّذِى وُكِلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلَى رَبِكُمْ تُرْجَعُوْنَ

“Katakanlah kamu akan dinantikan oleh malaikat maut yang diwajibkan (mencabut) segala nyawa kamu; kemudian kepada Tuhanmu ingatlah kamu dikembalikan”. (As-Sajadah: 11)

 

Tempat Yang Tidak Disukai Malaikat 

Menurut syariat Islam ada beberapa tempat di mana para malaikat tidak akan mendatangi tempat (rumah) tersebut. Ada juga pendapat lain yang mengatakan adanya pengecualian terhadap malaikat-malaikat tertentu yang tetap akan mengunjungi tempat-tempat tersebut. 

Pendapat ini telah disampaikan oleh Ibnu Wadhoh, Imam Al-Khothobi, dan yang lainnya. Tempat atau rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat itu di antara lain adalah : 

1. Tempat yang di dalamnya terdapat anjing, (kecuali anjing untuk kepentingan penjagaan keamanan, pertanian dan berburu). 

2. Tempat yang terdapat patung (gambar) 

3.Tempat yang di dalamnya ada seseorang muslim yang mengacungkan dengan senjata terhadap saudaranya sesama muslim 

4. Tempat yang memiliki bau tidak sedap atau menyengat. Kesemuanya itu berdasarkan dalil dari haditsshahih yang dicatat oleh para Imam, di antaranya adalah Ahmad, Bukhari, Tirmidzy,Muslim, dan lainnya.

Malaikat Tidak Akan Dapat Dilihat Sesuka Hati 

Sebagai makhluk ghaib, wujudnya Malaikat ini tanpa dapat dilihat, didengar, diraba, dicium dan dirasakan oleh manusia. Dengan kata lain tidak dapat dijangkau oleh panca indera, kecuali jika malaikat itu menampakkan dirinya dalam rupa tertentu, seperti rupa manusia. 

Ada pengecualian terhadap kisah Nabi Muhammad SAW yang pernah bertemu dengan Jibril dengan menampakkan wujud aslinya, penampakkan yang ditunjukkan kepada Muhammad ini sebanyak 2 kali, yaitu pada saat menerima wahyu dan Isra dan Mi’raj.

Jumlah Sebenar Malaikat Secara Keseluruhan 

Jumlah malaikat sangat banyak dan pengiraan sebenar jumlah Malaikat secara keseluruhan hanya diketahui oleh Allah SWT. Malaikat menyembah Allah SWT dengan penuh taat setia dan tidaklah pula diketahui berapakah jumlah pasti untuk semua malaikat ini.

Melalui Al Qur'an dan hadis dapatlah diketahui tentang kewujudan malaikat. Golongan malaikat ini Allah SWT telah namakan mereka bersama-sama dengan tugasan-tugasan yang Allah SWT berikan. 

Paling diketahui adalah Malaikat Jibril berdasarkan penceritaan mengenainya di dalam Al Qur'an. Malaikat Jibril juga sering muncul dalam kisah sirah Nabi Muhammad SAW yang kita cintai. 

malaikat-jibril-dan-tugasnya

10 Nama-Nama Malaikat Dalam Islam 

 1. Malaikat Jibril
 2. Malaikat Mikail
 3. Malaikat Israfil
 4. Malaikat Izrail
 5. Malaikat Munkar
 6. Malaikat Nankir
 7. Malaikat Raqib
 8. Malaikat Atid
 9. Malaikat Malik
 10. Malaikat Ridwan

Senarai Nama2 Malaikat Dan Tugasnya Atas Perintah Allah SWT

Ada 10 nama-nama malaikat dan tugasnya yang wajib kita tahu bersama rasa keimanan kepada Allah SWT. Berikut adalah sepuluh nama-nama malaikat tersebut beserta tugasannya. 

1. Malaikat Jibril dan tugasnya menyampaikan wahyu kepada rasul-rasul Allah

Malaikat Jibril merupakan malaikat yang menjadi pemimpin para malaikat. Tugas utama malaikat Jibril adalah meniup roh ke dalam janin dan sebagai penyampai wahyu. Malaikat Jibril juga merupakan 'guru' yang mengajar Nabi Muhammad SAW. Jibril menyampaikan wahyu Allah SWT dan kemudian mengajarkannya pada para nabi dan rasul Allah.
Malaikat Jibril di kenali sebagai sarana penyampainya firman Allah SWT ke bumi ini pada nabi dan rasul yang di beri amanah untuk mengajak manusia agar menyembah hanya pada Allah SWT.
Tugas malaikat Jibril ini untuk menyampaikan wahyu dan mengajarkannya pada Nabi dan Rasul Allah untuk disebarkan.
Seperti tugasnya untuk menyampaikan wahyu dari Allah pada nabi Muhammad SAW, ada di tulis dalam Al-Quran sebagai panduan hidup manusia. Tugas malaikat Jibril ini juga ada tertulis dalam QS. Mawyam:64.
“Dan tidaklah kami (Jibril) turun, kecuali dengan perintah Tuhanmu, Kepunyaan-Nya lah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang di belakang kita, dan apa-apa yang ada di antara keduanya dan tidaklah Tuhanmu lupa”(QS Mawyam:64).

2. Malaikat Mikail dan tugasnya memberikan rezeki kepada makhluk

Malaikat Mikail ialah malaikat kedua dan tugasnya memberikan rezeki pada seluruh makhluk ciptaan Allah, baik yang beriman pada Allah ataupun tidak dengan seizin Allah SWT. Rezeki yang di bagikan malaikat Mikail boleh hadir dalam rupa harta, kesihatan, keluarga dan sebagainya. 
Malaikat Mikail juga tugasnya untuk mengatur turunnya hujan, petir serta mengatur air yang ada di dunia ini. Untuk menjalankan tugasnya ini malaikat Mikail tidak sendirian, Ia memiliki pasukan yang akan membantunya mengatur alam seperti angin, hujan, jalannya matahari, bulan, bintang dan juga tanaman agar tumbuh serta berputar sebagaimana mestinya.
Tentunya malaikat Mikail bukan hanya memberikan rezeki pada manusia saja akan tetapi pada seluruh makhluk ciptaan Allah. Selain itu, malaikat Mikail juga memiliki tugas lain iaitu membantu Rasulullah SAW atas izin dan kekuasaan Allah SWT. Tugas ini di buktikan dengan sabda Ibnu Abbas.
“Sesungguhnya Allah menguatkanku dengan empat pembantu: dan dari penduduk langit yaitu Jibril dan Mikail dan dua dari penduduk bumi yaitu Abu Bakar dan Umar.” (HR. IBu Abbas) 

3. Malaikat Israfil dan tugasnya Meniup sangkakala pada hari kiamat

Malaikat ketiga yang wajib kita yakini keberadaannya adalah malaikat Isrofil yang bertugas meniup terompet Sangkakala. Malaikat Israfil hanya akan meniup Sangkakala pada hari kiamat nanti sebanyak 3 kali tiupan, dimana setiap tiupan memiliki maksud tujuan tertentu.
 1. Tiupan pertama sebagai tanda hari kehancuran.
 2. Tiupan kedua untuk hari kematian
 3. Tiupan ketiga untuk hari kebangkitan. 
Ketika malaikat Isrofil meniup terompetnya pertama kali maka ini merupakan tanda bahwa hari kiamat sudah tiba dan dunia seisinya akan digoncangkan.
Pada tiupan kedua seluruh makhluk yang ada di bumi dan langit akan mati kecuali malaikat yang Allah SWT kehendaki untuk tetap hidup. Kemudian pada tiupan ketiga ialah tiupan yang bertujuan untuk membangkitkan semua yang telah mati.
Setelah tiupan ketiga seluruh ruh akan kembali ke jasadnya masing-masing dan kembali hidup. Tepat pada waktu inilah hari kebangkitan dimulai. Untuk mengakhiri tugasnya Allah telah menetapkan batasan waktu sesuai kehendak-Nya.

4. Malaikat Izrail dan tugasnya mencabut nyawa

Malaikat Izrail ialah malaikat keempat yang tugasnya mencabut nyawa seluruh makhluk Allah SWT. Malaikat Izrail sendiri akan menjalankan tugasnya dalam 2 jenis bagian. 
Yang pertama ketika orang yang akan di cabut nyawanya adalah orang soleh solehah dengan amal kebaikan banyak, maka malaikat Izrail akan mencabutnya dengan perlahan serta lembut layaknya mencabut sehelai bulu.
Berbanding ketika mencabut nyawa orang yang memiliki sedikit amal kebaikan atau bahkan lebih banyak memiliki amal buruk, maka malaikat Izrail akan mencabut nyawanya dengan keras dan kasar. Tugas malaikat Izrail akan terus berjalan sampai hari kiamat kelak.
Setelah semua makhluk hidup yang ada di bumi dan langit mati, maka Allah SWT akan memerintahkannya untuk mencabut nyawanya sendiri. Hingga pada hari itu malaikat Izrail merasakan betapa dahsyatnya sakaratul maut yang sedang terjadi pada dirinya sendiri.
Saat di cabut nyawanya sendiri malaikat Izrail bahkan sampai berkata: 
“Ya Allah seandainya saya tahu betapa pedihnya sekali sakaratul maut ini, tidak akan tega saya mencabut nyawa seorang mukmin.”

5. Malaikat Munkar dan tugasnya menanyai orang di dalam kubur yang berbuat keburukan

Malaikat kelima yang harus kita percayai adalah malaikat Munkar. Malaikat Munkar adalah malaikat yang tugasnya menanyakan serta memeriksa amal perbuatan manusia dan juga segala tindak-tanduk manusia semasa hidup di dunia. Manusia tak akan boleh berbohong ketika di tanya di alam kubur oleh malaikat Munkar dan Nankir.
Allah SWT telah berfirman dan tertuliskan di Al-Quran tentang 3 contoh pertanyaan yang akan di ajukan malaikat Munkar dan Nankir agar manusia di dunia boleh membayangkan betapa dahsyatnya alam kubur.
Manusia wajib sedar yang hidup di dunia ini bukan hanya untuk bersenang-senang tetapi untuk beribadah kepada Allah. Ketiga pertanyaan yang akan di tanyakan pada manusia saat di alam kubur itu adalah:
“Siapa Tuhan mu?”
“Siapa Nabi mu?”
“Apa agama mu?”

tugas-malaikat-munkar-nankir
tugas  malaikat Munkar dan Nankir


Ketiga pertanyaan tersebut akan di berikan pada seluruh makhluk hidup yang telah mati dan semuanya harus di jawab dengan cepat. Mereka yang memiliki banyak amal sholeh maka akan dengan mudah menjawab ketiga pertanyaan tersebut, sedangkan bagi mereka yang memiliki banyak amal buruk maka tidak akan bisa menjawab pertanyaan tersebut.
Ketika manusia tidak boleh menjawab ketiga pertanyaan tersebut dengan benar maka malaikat Munkar akan menyeksanya dengan kejam. Seksaan yang di berikan malaikat Munkar akan di rasakan manusia sampai hari kebangkitan kelak.
Jadi bayangkan betapa pedihnya seksa kubur jika semasa di dunia tak dapat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.

6. Malaikat Nankir dan tugasnya menanyai orang di dalam kubur yang berbuat kebaikan

Hampir sama dengan malaikat Munkar, malaikar Nankir juga memiliki tugas untuk memberi pertanyaan pada manusia ketika di alam kubur atau di alam barzah.
Namun malaikat Nakir hanya akan mendatangi manusia yang memiliki banyak amal bagus. Pertanyaan yang di berikan kedua malaikat ini pun sama iaitu tentang amal perbuatan apa saja yang telah di lakukan semasa di dunia dan memintai pertanggung jawaban atasnya.
Ketika di tanya oleh malaikat Munkar dan Nankir manusia tak boleh berbohong sebab yang menjawab bukanlah mulut melainkan seluruh anggota tubuh yang telah menjadi saksi bisu selama di dunia.
Anggota tubuh yang menjadi saksi atas kehendak Allah SWT akan menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nankir dengan jujur. Ketika alam perbuatan manusia baik maka saksi tubuh mereka akan menjawabnya dengan mudah, namun berbanding terbalik jika amal perbuatan mereka buruk.

7. Malaikat Raqib dan tugasnya mencatat amal baik manusia selama hidup

Tugas malaikat Raqib juga sangat istimewa seperti malaikat-malaikat yang lain. Setiap amal baik yang dilakukan oleh manusia akan dicatat sepenuhnya oleh malaikat bernama Raqib. Malaikat Raqib tugasnya sebagai malaikat yang mencatat amal baik yang dilakukan oleh manusia walaupun kebaikan itu hanya sekecil zarah.
Sekecil apapun amal baik yang di lakukan manusia tak akan luput dari pencatatan malaikat Raqib sebab Ia akan selalu bersama manusia setiap detiknya. Semenjak manusia lahir ke dunia sampai manusia mati, malaikat Raqib akan bersamanya sehingga tak ada satu amal pun tak terlewat untuk di catat.
Semua amal baik yang dilakukan manusia pun akan di catat dengan baik dan begitu detail, dengan begitu manusia akan lebih mudah ketika diminta untuk menanggung tanggungjawab di alam akhirat kelak. 

8. Malaikat Atid dan tugasnya mencatat amal buruk manusia semasa hidup

Tugas malaikat Atid seakan sama dengan tugas malaikat Raqib tetapi dalam situasi yang terbalik. Berbanding dengan malaikat Raqib, malaikat Atid tugasnya mencatat segala amal buruk manusia. Namun malaikat Atid juga akan selalu bersama manusia sama seperti malaikat Raqib.
Kedua malaikat ini akan berada di pundak kanan dan kiri manusia, sehingga ketika manusia melakukan amal buruk atau baik tak ada akan satu pun yang terlewat dari pencatatan.
Meskipun Allah bisa secara langsung menilai manusia dan sebenarnya tak membutuhkan bantuan makhluknya, namun Allah memerintahkan malaikat Raqib dan Atid sebagai bentuk pembuktian ketaatan keduanya. Pastinya catatan yang diberikan oleh malaikat Raqib dan Atid, baik catatan amal baik ataupun buruk semua boleh dipertanggungjawabkan.
Bukti bahwa Allah selalu memberikan pengawalan dua malaikat pada diri seorang manusia yang bertugas untuk mencatat amal baik dan buruk mereka telah di sampaikan di QS Qaf: 18.
“Tiada satu ucapan pun yang di ucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.: QS. Qaf: 18
Hasil catatan ini nantinya akan ditimbang pada Hari Perhitungan, dimana manusia yang memiliki timbangan amal baik lebih banyak akan berjaya melangkah ke syurga dan mereka yang memiliki timbangan amal buruk lebih banyak akan masuk ke neraka-Nya.

9. Malaikat Malik dan tugasnya menjaga pintu neraka

Berikutnya ada malaikat Malik yang tugasnya adalah menjaga pintu neraka. Malaikat Malik di kenal sebagai salah satu malaikat yang berwujud seram karena tugasnya menjaga pintu tempat paling buruk di akhirat.
Malaikat Malik juga di kenal sebagai malaikat yang tegas serta sangat patuh pada perintah Allah. Sehingga setiap manusia yang masuk ke dalam neraka tidak akan mendapat ampun dari siksaannya.
Keburukan neraka sendiri tak bisa di bayangkan oleh pikiran manusia, dimana segala hal yang ada di dalamnya amat sangat buruk dan menyakitkan. Hingga ketika memasukinya setiap manusia pasti tidak akan sanggup menahan rasa pedih atas balasan amal perbuatannya selama di dunia.
Bukti dari ketaatan dan tugas malaikat Malik telah di sampaikan Allah dalam QS At-Tahrim ayat 6.

Surat At-Tahrim ayat 6.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang di perintahkan.” (QS. At Tahrim: 6)

10. Malaikat Ridwan dan tugasnya menjaga pintu syurga

Malaikat kesepuluh yang mungkin juga sangat di dambakan oleh manusia untuk bisa berjumpa dengannya adalah malaikat Ridwan. Dimana Ia adalah malaikat penjaga pintu surga.
Setiap manusia yang masuk ke surga akan di sambut dengan ramah oleh malaikat Ridwan, dan pastinya inilah momen yang sangat di rindukan manusia beriman.
Senyuman dan keramahan yang di berikan malaikat Ridwan ketika menyambut manusia masuk ke dalam surga menjadi satu hal yang menjadi alasan mengapa manusia sangat merindukannya. Begitu besar dan banyak kenikmatan serta keindahan yang akan di dapatkan oleh umat manusia ketika hendak memasuki surga.
Terlebih lagi kenikmatan setelah masuk surga, Subhanallah tak ada manusia yang bisa membayangkan betapa bahagia dan kagumnya dengan surga Allah.
“Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka di sediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka di beri rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu. Mereka di beri buah-buahan yang serupa untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al Baqarah ayat 25)
Dari ayat di atas pun di jelaskan jika manusia telah berhasil masuk ke surga-nya maka mereka akan kekal di dalamnya. Tak ada satu hal pun yang bisa membuatnya keluar dari kenikmatan tersebut kecuali atas kehendak Allah SWT.
nama-malaikat-allah-dan-tugasnya
Malaikat Ridwan tugasnya menjaga pintu syurga

Cara Untuk Beriman Kepada Malaikat 

 • Yakin akan kewujudannya
 • Meyakini nama-namanya
 • Meyakini sifat-sifatnya
 • Meyakini tugas-tugasnya

Umat Islam Wajib Percaya Kewujudan Malaikat Seperti Dalam Rukun Iman

Beriman kepada malaikat adalah sebahagian dari Rukun Iman. Beriman kepada malaikat ini maksudnya adalah :
1. meyakini adanya malaikat walaupun kita tidak dapat melihat mereka dengan mata kasar 
2. percaya dan meyakini bahwa malaikat adalah salah satu makhluk ciptaan Allah SWT
3. yakin dan percaya Allah SWT menciptakan mereka (malaikat) dari cahaya. 

10 Sifat Malaikat Yang Diyakini Umat Islam

Malaikat adalah makhluk yang paling taat kepada Allah, tidak pernah membangkang perintah Allah ataupun melakukan perbuatan dosa. Mereka adalah hamba yang dimuliakan,  selalu memuji Allah, bertasbih serta mengagungkan asma Allah SWT. Dalam hadits Isra Mi’raj disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

فَرُفِعَ لِي الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ فَقَالَ : هَذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ يُصَلِّي فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ إِذَا خَرَجُوا لَمْ يَعُودُوا إِلَيْهِ آخِرَ مَا عَلَيْهِم


“Lalu diperlihatkan kepadaku Baitul Makmur, lalu aku bertanya kepada Jibril, maka dia berkata, ‘Itu adalah Baitul Makmur, di dalamnya setiap hari ada 70 ribu malaikat melakukan shalat, jika mereka keluar, tidak ada yang kembali yang paling akhir dari mereka.” (HR. Bukhari, noi. 3207 dan Muslim, no. 164)

Antara sifat-sifat malaikat yang diyakini oleh umat Islam adalah seperti yang berikut:
1.Selalu bertasbih siang dan malam tidak pernah berhenti.
2. Suci dari sifat-sifat manusia dan jin, seperti hawa nafsu, lapar, sakit, makan, tidur, bercanda, berdebat, dan lainnya. 

3. Mereka hanya mempunyai akal tetapi tidak mempunyai syahwat, sementara manusia memiliki syahwat dan juga akal
4. Selalu takut dan taat kepada Allah. 

5. Tidak pernah maksiat dan selalu mengamalkan apa saja yang diperintahkan-Nya.
6. Mempunyai sifat malu.
7. Bisa terganggu dengan bau tidak sedap, anjing dan patung.
8 Tidak makan dan minum.
9. Mampu mengubah wujudnya. 
10. Memiliki kekuatan dan kecepatan cahaya.
11. Malaikat tidak pernah lelah dalam melaksanakan apa-apa yang diperintahkan kepada mereka.

Nama Malaikat Dan Tugasnya Dalam Jawi (Bahasa Arab)


Lagu Nama Malaikat Dan Tugasnya 

Penerangan Kenapa Manusia Biasa Boleh Menjadi Lebih Tinggi Darjat Dari Malaikat

Berdasarkan apa yang aku baca dan aku dengar dari para Ustaz melalui ceramah-ceramah, malaikat ini sangat suci dan baik. Tidak pernah sesekali ingkar akan perintah Allah SWT. 
Namun manusia adalah lebih tinggi darjatnya berbanding malaikat di syurga kelak disebabkan oleh sifat manusia itu sendiri yang boleh membuat pilihan dalam menentukan hala tuju hidupnya, tidak seperti malaikat yang hanya tahu untuk menurut perintah Allah SWT.
Untuk lebih mudah faham, aku terangkan dalam bentuk begini.
Kita ini sebelum diturunkan ke dunia (ketika masih dalam bentuk roh), Allah SWT telah bertanya sama ada ingin diturunkan ke dunia sebagai manusia atau ingin terus menjadi malaikat. 
Sekiranya kita memilih untuk menjadi manusia maka kita akan ada keistimewaan untuk membuat pilihan dalam menentukan jalan hidup masing-masing. 
Jika berjaya dengan segala ujian di dunia maka kita akan mendapat darjat yang lebih tinggi dari malaikat ketika berada di syurga kelak. 
Disebabkan kita sendiri telah membuat pilihan untuk menjadi manusia, maka Allah SWT turunkan kita ke dunia dalam bentuk manusia biasa. Ini bermakna kita sendiri yang dengan beraninya untuk menjadi khalifah di atas muka bumi ini. 
Setelah itu, Allah SWT telah memadam ingatan mengenai hal tersebut dan hadirlah kita ke bumi ini mengikut giliran masing-masing untuk jalani hidup hingga saat menemui mati. 
"Aku sendiri saat mengetahui akan hal ini dari Ustaz, Allahuakbar! Rasa terpampan!"
nama-malaikat-beserta-tugasnya
manusia sebagai khalifah di bumi

Rasa betapa bodohnya dan betapa tamaknya diri ini. Alangkah bagusnya jika saat itu terus saja membuat keputusan untuk menjadi malaikat saja. 
Walaupun perlu sentiasa memperhambakan diri pada Tuhan Yang Satu namun setidaknya aku tidak perlu melalui ujian dalam hidup ini. Namun, segalanya telah berlaku dan itulah yang perlu aku lakukan atas kesilapan diri sendiri dalam membuat pilihan. 
Maka, jangan sesekali menuduh Allah SWT itu kejam. Jangan juga sesekali buruk sangka mengapa kita dihadirkan ke dunia dengan perlu menerima banyak ujian begini. Jangan!
Ini kerana semuanya adalah dek keputusan kita sendiri. Kerana itu semasa ada di atas muka bumi ini kena banyak berusaha untuk cari ilmu terutama ilmu agama agar kita tidak terus tersesat jalan.  Sesungguhnya Allah SWT sayang kita

Kesimpulan - Malaikat Adalah Pelaksana Misi Allah SWT Yang Paling Taat

Malaikat Islam bukan seperti penampakan 'angel' yang kita lihat dalam kartun, drama dan filem. Malaikat Islam pastinya tidak sama dengan angel yang diyakini oleh Kristen.
Nama nama malaikat Islam dan tugasnya tadi wajib diketahui oleh semua umat Islam. Nama-nama malaikat dan tugasnya ini merupakan salah satu tanda kebesaran Allah SWT. Malaikat Jibril contohnya, bertugas untuk menyampaikan wahyu Allah SWT dan meniupkan roh ke dalam janin.
Malaikat menyembah Allah dan selalu taat kepada-Nya, mereka tidak pernah berdosa. Tak seorang pun mengetahui jumlah pasti malaikat, hanya Allah saja yang mengetahui jumlahnya.
Walaupun manusia tidak dapat melihat malaikat tetapi jika Allah SWT berkehendak maka malaikat dapat dilihat oleh manusia, yang biasanya terjadi pada para nabi dan rasul. Malaikat selalu menampakan diri dalam wujud laki-laki kepada para nabi dan rasul. Seperti terjadi kepada Nabi Ibrahim.
Dengan memahami nama-nama malaikat dan tugasnya ini sekaligus dapat menguatkan penerapan rukun iman dalam diri kita. Al Quran sendiri ada menyebut tentang nama malaikat dan tugas-tugasnya jadi kenapa tidak kita berusaha untuk mempercayainya dengan lebih kuat. 

Rujukan :

Jemput join di telegram:

13 comments for "10 Nama Malaikat Dan Tugasnya Dalam Islam"

 1. Allahuakbar!!terima kasih info..

  ReplyDelete
 2. terima kasih atas pekongsian

  ReplyDelete
 3. Bagus share ni kat anak-anak, eh mak ayah pon bagus baca buat revision. Hihi

  ReplyDelete
 4. Terima kasih untuk ilmunya Awa.. dulu arwah nenek selalu pesan jangan buh patung dalam rumah. Dia memang larang sungguh-sungguh. Pernah pakcik kak net beli bantal bentuk penyu, nenek jahit balik jadi bulat.. sampai la kak net ingat.. Al Fatihah untuk arwah nenekku.

  ReplyDelete
 5. menarik info nya ..bab benda ghaib ni bila mengajar di sekolah rendah memang kena terangkan sebaiknya dekat murid..soalan dia - malaikat cabut byawa tu macam manaa...

  ReplyDelete
 6. Insaf lak baca artikel tentang Malaikat ni. Adoiii seram plak terutama Malaikat Nankir tu. Anyway thanks for the good sharing

  ReplyDelete
 7. Baru juga sembang dgn anak anak pasal malaikat. Siap ckp eh mommy ni saja karang cerita bab malaikat .. haha, pasal malaikat x boleh dilihat, sebab tu susah nak percaya. Tapi bila mommy twist dgn cerita hantu - hah apasal percaya ada hantu padahal x pernah nampak? Barulah anak anak berfikir panjang. Ingat mommy ni saja nak takut2 mereka, lagi2 dengan Malaikat Malik penjaga neraka. Mommy siap bgtau byk2 malaikat, malaikat Malik yang paling garang x senyum pasal dia tugas bakar org jahat dlm neraka ... Kalau nak kena bakar, jadilah jahat. Boleh jumpa malaikat Malik. Ekekeke.

  ReplyDelete
 8. terima kasih perkongsian ni, dapat refersh balik nama-nama malaikat dan tugas-tugas malaikat, dalam pelajaran kelas agama sekolah rendah dan menengah dulu pernah belajar ingat-ingat lupa dah...

  ReplyDelete
 9. bau tak sedap atau menyengat tu macamana ya awa? kena wangi-wangikan rumah la kalau macam ni.. dan juga berbuat baik.. terima kasih awa share..

  ReplyDelete
 10. Dah lama tak baca bab malaikat ni. Macam ulangkaji balik. Tq share

  ReplyDelete
 11. Perkongsian sis sangat lengkap. Alhamdulillah, ilmu yang sangat bermanfaat. Tiba-tiba teringat waktu sekolah dulu. hehe

  Dengan ada nasyid tu, Anak-anak pun cepat ingat 10 nama-nama Malaikat tu, sebab dorang selalu menyanyi.

  ReplyDelete
 12. Allahuakhbar. baru tahu pasal kita ni ada pilihan nak jadi manusia di bumi atau tetap di sana. tak apa. semoga kita semua dapat berhijrah lebih baik lagi dan menjadi tetamu syurga firdaus Allah SWT ttanpa hisab. amiin. #LadyHijrah

  ReplyDelete