Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nama-Nama Malaikat, Sifat, Tugas & Perbezaannya Dengan Manusia

Nama-Nama Malaikat, Sifat, Tugas & Perbezaannya Dengan Manusia | Jumlah malaikat sangat banyak, namun yang mengetahui pastinya hanyalah Allah SWT. Malaikat menyembah Allah SWT dengan penuh taat setia dan tidaklah pula diketahui berapakah jumlah pasti untuk malaikat ini. Melalui Al Qur'an dan hadis dapatlah diketahui tentang malaikat dan malaikat ini Allah SWT telah namakan mereka bersama dengan tugasan masing-masing. 

Paling diketahui adalah Malaikat Jibril berdasarkan penceritaan mengenainya di dalam Al Qur'an lagi-lagi untuk kisah sirah Nabi kita yang tercinta. Berikut adalah pengertian dan nama malaikat serta tugasnya sekali untuk kita sama-sama tambahkan ilmu di dada.Malaikat Adalah Pelaksana Misi Allah SWT Yang Paling Taat!

Perkataan untuk 'malaikat' berasal dari bahasa Arab iaitu “malaikahatau malak” yang bermaksud kekuatan. Ya maksud untuk nama malaikat aadalah KEKUATAN. Kata malak itu pula berasal dari perkataan “masdhar al-aklukah” yang bermaksud risalah atau misi. Manakala jika berdasarkan kepada syariat dan istilah pula, malaikat ini membawa maksud makhluk Allah SWT yang di ciptakan dari nur atau cahaya dengan sifat ghaib.

Kita semua sedia maklum yang seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT ini ada sifatnya yang tersendiri. Sebagai contoh haiwan Allah SWT ciptakan dengan naluri mereka masing-masing. Manakala manusia ini pula Allah SWT ciptakan bersama akal. Manakala untuk Malaikat ia sama sekali tidak memiliki hawa nafsu dan rasa lapar sebagaimana jin dan manusia sebaliknya malaikat ini hanya diciptakan dengan sifat terpuji sesuai dengan tugasnya dalam melaksanakan misi-misi yang telah Allah SWT siapkan untuk mereka. Kelebihan malaikat yang paling utama adalah selalu taat dan patuh terhadap tugas yang Allah perintahkan kepadanya. Mereka sama sekali tidak pernah tidur, makan ataupun minum. Malaikat kerjanya senantiasa sujud dan berdzikir pada Allah SWT. Dalam surat Fathir ayat 1 Allah berfirman tentang wujud para malaikat yang mempunyai 2, 3 dan 4 sayap.

10 Nama-Nama Malaikat yang Wajib Diketahui Beserta Tugasnya

Nama-Nama Malaikat Dan Tugasnya yang wajib diketahui beserta iman kepada Allah SWT ada 10 kesemuanya. Dan untuk mengetahui berapakah jumlah dan kepastian tentang malaikat ini sebenarnya? Jawapan untuk itu hanya Allah SWT saja yang tahu. Nama 10 malaikat yang wajib kita ketahui ini adalah :

1. Malaikat Jibril 
Malaikat Jibril merupakan malaikat yang menjadi pemimpin para malaikat. Tugas utama dari malaikat Jibril ialah sebagai penyampai wahyu kemudian mengajarkannya pada para nabi dan rasul Allah.
Malaikat Jibril di kenal sebagai sarana penyampainya firman Allah SWT ke bumi ini pada nabi dan rasul Allah yang di beri amanah untuk mengajak manusia agar menyembah hanya pada Allah SWT.
Tugas malaikat Jibril ini untuk menyampaikan wahyu dan mengajarkannya pada Nabi/Rasul Allah untuk kemudian di sebarkan.
Seperti tugasnya untuk menyampaikan wahyu dari Allah pada nabi Muhammad SAW yang selanjutnya di tulis dalam Al-Quran sebagai panduan hidup manusia. Tugas malaikat Jibril ini pun tertulis dalam QS. MAwyam:64.
“Dan tidaklah kami (Jibril) turun, kecuali dengan perintah Tuhanmu, Kepunyaan-Nya lah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang di belakang kita, dan apa-apa yang ada di antara keduanya dan tidaklah Tuhanmu lupa”(QS Mawyam:64).

2. Malaikat Mikail 
Malaikat Mikail ialah malaikat kedua yang tugasnya memberikan rezeki pada seluruh makhluk ciptaan Allah, baik yang beriman pada Allah ataupun tidak dengan seizin Allah. Rezeki yang di bagikan malaikat Mikail bisa berupa harta, kesehatan, keluarga dan lain sebagainya, selain itu malaikat Mikail juga mengatur turunnya hujan, petir serta mengatur air yang ada di dunia ini.
Untuk menjalankan tugasnya ini malaikat Mikail tidak sendirian, Ia memiliki pasukan yang akan membantunya mengatur alam seperti angin, hujan, jalannya matahari, bulan, bintang dan juga tanaman agar bisa tumbuh serta berputar sebagaimana mestinya.
Tentunya malaikat Mikail bukan hanya memberikan rezeki pada manusia saja akan tetapi pada seluruh makhluk ciptaan Allah. Selain itu, malaikat Mikail juga memiliki tugas lain yaitu membantu Rasulullah atas izin dan kekuasaan Allah SWT. Tugas ini di buktikan dengan sabda Ibnu Abbas.
“Sesungguhnya Allah menguatkanku dengan empat pembantu: dan dari penduduk langit yaitu Jibril dan Mikail dan dua dari penduduk bumi yaitu Abu Bakar dan Umar.” (HR. IBu Abbas)3. Malaikat Israfil 
Malaikat ketiga yang wajib Anda yakini keberadaannya adalah malaikat Isrofil yang bertugas meniup terompet Sangkakala. Malaikat Isrofil hanya akan meniup Sangkakala pada hari kiamat nanti sebanyak 3 kali tiupan, dimana setiap tiupan memiliki makdus tujuan tertentu.
Tiupan pertama dari malaikat Isrofil adalah sebagai tanda hari kehancuran, tiupan kedua untuk hari kematian dan tiupan ketiga untuk hari kebangkitan. Ya ketika malaikat Isrofil meniup terompetnya pertama kali maka ini merupakan tanda bahwa hari kiamat sudah tiba dan dunia seisinya akan di guncangakan.
Pada tiupan kedua seluruh makhluk yang ada di bumi dan langit akan mati kecuali malaikat yang Allah kehendaki untuk tetap hidup. Kemudian pada tiupan ketiga ialah tiupan yang bertujuan untuk membangkitkan semua yang telah mati.
Setelah tiupan ketiga seluruh ruh akan kembali ke jasadnya masing-masing dan kembali hidup. Tepat pada waktu inilah hari kebangkitan dimulai. Untuk mengakhiri tugasnya Allah telah menetapkan batasan waktu sesuai kehendak-Nya.

4. Malaikat Izrail 
Malaikat Izrail ialah malaikat keempat yang tugasnya mencabut nyawa seluruh makhluk Allah. Malaikat Izrail sendiri akan menjalankan tugasnya dalam 2 jenis bagian. Yang pertama yaitu ketika orang yang akan di cabut nyawanya adalah orang sholeh/sholehah dengan amal kebaikan banyak, maka malaikat Izrail akan mencabutnya dengan perlahan serta lembut layaknya mencabut sehelai bulu.
Berbanding terbalik dengan ketika mencabut nyawa orang yang memiliki sedikit amal kebaikan atau bahkan lebih banyak memiliki amal buruk, maka malaikat Izrail akan mencabut nyawanya dengan keras dan kasar. Tugas malaikat Izrail akan terus berjalan sampai hari kiamat kelak datang.
Setelah semua makhluk hidup yang ada di bumi dan langit mati, maka Allah akan memerintahkannya untuk mencabut nyawanya sendiri. Hingga pada hari itu malaikat Izrail merasakan betapa dahsyatnya sakaratul maut yang sedang terjadi pada dirinya sendiri.
Saat di cabut nyawanya sendiri malaikat Izrail bahkan sampai berkata: “Ya Allah seandainya saya tahu betapa pedihnya sekali sakaratul maut ini, tidak akan tega saya mencabut nyawa seorang mukmin.”

5. Malaikat Munkar 
Malaikat kelima yang harus Anda percayai yaitu malaikat Munkar. Malaikat munkar adalah malaikat yang tugasnya menanyakan serta memeriksa amal perbuatan manusia dan juga segala tindak-tanduk manusia semua hidup di dunia. Manusia tak akan bisa berbohong ketika di tanya di alam kubur oleh malaikat Munkar dan Nankir.
Allah SWT telah berfirman dan tertuliskan di Al-Quran tentang 3 contoh pertanyaan yang akan di ajukan malaikat Munkar dan Nankir agar manusia di dunia bisa membayangkan betapa dahsyatnya alam kubur sehingga manusia bisa sadar jika hidup di dunia bukan hanya untuk bersenang-senang namun untuk beribadah kepada Allah.Ketiga pertanyaan yang akan di tanyakan pada manusia saat di alam kubur adalah:
  • “Siapa Tuhan mu?”
  • “Siapa Nabi mu?”
  • “Apa agama mu?”
Ketiga pertanyaan tersebut akan di berikan pada seluruh makhluk hidup yang telah mati dan semuanya harus di jawab dengan cepat. Mereka yang memiliki banyak amal sholeh maka akan dengan mudah menjawab ketiga pertanyaan tersebut, sedangkan bagi mereka yang memiliki banyak amal buruk maka tidak akan bisa menjawab pertanyaan tersebut.
Ketika manusia tidak bisa menjawab ketiga pertanyaan tersebut dengan benar maka malaikat Munkar akan menyiksanya dengan kejam. Ketenangan atau bahkan siksaan yang di berikan malaikat Munkar akan di rasakan manusia sampai hari kebangkitan kelak.
Jadi bisa di bayangkan betapa pedihnya siksa kubur jika semasa di dunia tak bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.

6. Malaikat Nankir 
Hampir sama dengan malaikat Munkar, malaikar Nankir juga memiliki tugas untuk memberi pertanyaan pada manusia ketika di alam kubur atau di alam barzah.
Namun malaikat Nakir hanya akan mendatangi manusia yang memiliki banyak amal bagus. Pertanyaan yang di berikan kedua malaikat ini pun sama yaitu tentang amal perbuatan apa saja yang telah di lakukan semasa di dunia dan memintai pertanggung jawaban atasnya.
Ketika di tanyai oleh malaikat Munkar dan Nankir manusia tak bisa berbohong sebab yang menjawab bukanlah mulut melainkan seluruh anggota tubuh yang telah menjadi saksi bisu selama di dunia.
Anggota tubuh yang menjadi saksi atas kehendak Allah akan menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nankir dengan jujur. Ketika alam perbuatan manusia baik maka saksi tubuh mereka akan menjawabnya dengan mudah, namun berbanding terbalik jika amal perbuatan mereka buruk.

7. Malaikat Raqib 
Setiap amal baik yang di lakukan oleh manusia akan di catat oleh malaikat bernama Raqib. Ya malaikat Raqib adalah malaikat yang bertugas untuk mencatat amal baik yang sudah di lakukan oleh manusia.
Sekecil apapun amal baik yang di lakukan manusia tak akan luput dari pencatatan malaikat Raqib sebab Ia akan selalu bersama manusia setiap detiknya. Semenjak manusia lahir ke dunia sampai manusia mati, malaikat Raqib akan bersamanya sehingga tak ada satu amal pun tak terlewat untuk di catat.
Semua amal baik yang di lakukan manusia pun akan di catat dengan baik dan begitu detail, dengan begitu manusia akan lebih mudah ketika di mintai pertanggung jawaban di alam akhirat kelak.

8. Malaikat Atid 
Berbanding terbalik dengan malaikat Raqib, malaikat Atid merupakan malaikat yang tugasnya mencatat segala amal buruk manusia. Namun malaikat Atid juga akan selalu bersama manusia sama seperti malaikat Raqib.
Kedua malaikat ini akan berada di pundak kanan dan kiri manusia, sehingga ketika manusia melakukan amal buruk atau baik tak ada akan satu pun yang terlewat dari pencatatan.
Meskipun Allah bisa secara langsung menilai manusia dan sebenarnya tak membutuhkan bantuan makhluknya, namun Allah memerintahkan malaikat Raqib dan Atid sebagai bentuk pembuktian ketaatan keduanya. Pastinya catatan yang di berikan oleh malaikat Raqib dan Atid, baik catatan amal baik ataupun buruk semua bisa di pertanggung jawabkan.
Bukti bahwa Allah selalu memberikan pengawalan dua malaikat pada diri seorang manusia yang bertugas untuk mencatat amal baik dan buruk mereka telah di sampaikan di QS Qaf: 18.
“Tiada satu ucapan pun yang di ucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.: QS. Qaf: 18
Hasil catatan ini nantinya akan di timbang ada Hari Perhitungan, dimana manusia yang memiliki timbangan amal baik lebih banyak akan lolos ke surga-nya dan mereka yang memiliki timbangan amal buruk lebih banyak akan masuk ke neraka-Nya.


9. Malaikat Malik 
Berikutnya ada malaikat Malik yang tugasnya adalah menjaga pintu neraka. Malaikat Malik di kenal sebagai salah satu malaikat yang berwujud seram karena tugasnya menjaga pintu tempat paling buruk di akhirat.
Malaikat Malik juga di kenal sebagai malaikat yang tegas serta sangat patuh pada perintah Allah. Sehingga setiap manusia yang masuk ke dalam neraka tidak akan mendapat ampun dari siksaannya.
Keburukan neraka sendiri tak bisa di bayangkan oleh pikiran manusia, dimana segala hal yang ada di dalamnya amat sangat buruk dan menyakitkan. Hingga ketika memasukinya setiap manusia pasti tidak akan sanggup menahan rasa pedih atas balasan amal perbuatannya selama di dunia.
Bukti dari ketaatan dan tugas malaikat Malik telah di sampaikan Allah dalam QS At-Tahrim ayat 6.
“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang di perintahkan.” (QS. At Tahrim: 6)

10. Malaikat Ridwan
Malaikat kesepuluh yang mungkin juga sangat di dambakan oleh manusia untuk bisa berjumpa dengannya adalah malaikat Ridwan. Dimana Ia adalah malaikat penjaga pintu surga.
Setiap manusia yang masuk ke surga akan di sambut dengan ramah oleh malaikat Ridwan, dan pastinya inilah momen yang sangat di rindukan manusia beriman.
Senyuman dan keramahan yang di berikan malaikat Ridwan ketika menyambut manusia masuk ke dalam surga menjadi satu hal yang menjadi alasan mengapa manusia sangat merindukannya. Begitu besar dan banyak kenikmatan serta keindahan yang akan di dapatkan oleh umat manusia ketika hendak memasuki surga.
Terlebih lagi kenikmatan setelah masuk surga, Subhanallah tak ada manusia yang bisa membayangkan betapa bahagia dan kagumnya dengan surga Allah.
“Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka di sediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka di beri rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu. Mereka di beri buah-buahan yang serupa untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al Baqarah: 25)
Dari ayat di atas pun di jelaskan jika manusia telah berhasil masuk ke surga-nya maka mereka akan kekal di dalamnya. Tak ada satu hal pun yang bisa membuatnya keluar dari kenikmatan tersebut kecuali atas kehendak Allah SWT.

Malaikat Tidak Akan Dapat Dilihat Sesuka Hati
Sebagai makhluk ghaib, wujud Malaikat tidak dapat dilihat, didengar, diraba, dicium dan dirasakan oleh manusia, dengan kata lain tidak dapat dijangkau oleh panca indera, kecuali jika malaikat menampakkan diri dalam rupa tertentu, seperti rupa manusia. 
Ada pengecualian terhadap kisah Muhammad yang pernah bertemu dengan Jibril dengan menampakkan wujud aslinya, penampakkan yang ditunjukkan kepada Muhammad ini sebanyak 2 kali, yaitu pada saat menerima wahyu dan Isra dan Mi’raj.

Manusia Wajib Percaya Kewujudan Malaikat Seperti Dalam Rukun Iman
Iman kepada malaikat adalah bagian dari Rukun Iman. Iman kepada malaikat maksudnya adalah meyakini adanya malaikat, walaupun kita tidak dapat melihat mereka, dan bahwa mereka adalah salah satu makhluk ciptaan Allah. Allah menciptakan mereka dari cahaya. Mereka menyembah Allah dan selalu taat kepada-Nya, mereka tidak pernah berdosa. Tak seorang pun mengetahui jumlah pasti malaikat, hanya Allah saja yang mengetahui jumlahnya.
Walaupun manusia tidak dapat melihat malaikat tetapi jika Allah berkehendak maka malaikat dapat dilihat oleh manusia, yang biasanya terjadi pada para nabi dan rasul. Malaikat selalu menampakan diri dalam wujud laki-laki kepada para nabi dan rasul. Seperti terjadi kepada Nabi Ibrahim.


10 Sifat Malaikat Yang Diyakini Umat Islam

Malaikat adalah makhluk yang paling taat kepada Allah, tidak pernah membangkang perintah Allah ataupun melakukan perbuatan dosa. Mereka adalah hamba yang dimuliakan,  selalu memuji Allah, bertasbih serta mengagungkan asma Allah SWT. Dalam hadits Isra Mi’raj disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

فَرُفِعَ لِي الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ فَقَالَ : هَذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ يُصَلِّي فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ إِذَا خَرَجُوا لَمْ يَعُودُوا إِلَيْهِ آخِرَ مَا عَلَيْهِم“Lalu diperlihatkan kepadaku Baitul Makmur, lalu aku bertanya kepada Jibril, maka dia berkata, ‘Itu adalah Baitul Makmur, di dalamnya setiap hari ada 70 ribu malaikat melakukan shalat, jika mereka keluar, tidak ada yang kembali yang paling akhir dari mereka.” (HR. Bukhari, noi. 3207 dan Muslim, no. 164)


Antara Sifat-sifat malaikat yang diyakini oleh umat Islam adalah seperti yang berikut:

1.Selalu bertasbih siang dan malam tidak pernah berhenti.
2. Suci dari sifat-sifat manusia dan jin, seperti hawa nafsu, lapar, sakit, makan, tidur, bercanda, berdebat, dan lainnya. 

3. Mereka hanya mempunyai akal tetapi tidak mempunyai syahwat, sementara manusia memiliki syahwat dan juga akal
4. Selalu takut dan taat kepada Allah. 

5. Tidak pernah maksiat dan selalu mengamalkan apa saja yang diperintahkan-Nya.
6. Mempunyai sifat malu.
7. Bisa terganggu dengan bau tidak sedap, anjing dan patung.
8 Tidak makan dan minum.
9. Mampu mengubah wujudnya. 
10. Memiliki kekuatan dan kecepatan cahaya.
11. Malaikat tidak pernah lelah dalam melaksanakan apa-apa yang diperintahkan kepada mereka.

Cara Untuk Beriman Kepada Malaikat

  • Yakin Akan Kewujudannya
  • Meyakini Nama-Namanya
  • Meyakini Sifat-Sifatnya
  • Meyakini Tugas-Tugasnya

Tempat yang tidak disukai malaikat
Menurut syariat Islam ada beberapa tempat di mana para malaikat tidak akan mendatangi tempat (rumah) tersebut dan ada pendapat lain yang mengatakan adanya pengecualian terhadap malaikat-malaikat tertentu yang tetap akan mengunjungi tempat-tempat tersebut. 

Pendapat ini telah disampaikan oleh Ibnu Wadhoh, Imam Al-Khothobi, dan yang lainnya. Tempat atau rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat itu di antara lain adalah:
1. Tempat yang di dalamnya terdapat anjing, (kecuali anjing untuk kepentingan penjagaan keamanan, pertanian dan berburu).

2. Tempat yang terdapat patung (gambar)


3.Tempat yang di dalamnya ada 
seseorang muslim yang mengacungkan dengan senjata terhadap saudaranya sesama muslim

4. Tempat yang memiliki bau tidak sedap atau menyengat.
Kesemuanya itu berdasarkan dalil dari haditsshahih yang dicatat oleh para Imam, di antaranya adalah Ahmad, Bukhari, Tirmidzy,Muslim, dan lainnya. 

Inilah Sebab Mengapa Manusia Boleh Menjadi Lebih Tinggi Darjat Dari Malaikat
Berdasarkan apa yang ku baca dan ku dengar dari para Ustaz melalui ceramah-ceramah, malaikat ini sangat suci dan baik. Tidak pernah sesekali ingkar akan perintah Allah SWT. Namun manusia adalah lebih tinggi darjatnya berbanding malaikat di syurga kelak disebabkan oleh sifat manusia itu sendiri yang boleh membuat pilihan dalam menentukan hala tuju hidupnya tidak seperti malaikat yang hanya tahu untuk menurut perintah Tuhan.
Untuk lebih mudah faham begini.....
Kita ini sebelum diturunkan ke dunia (masih dalam bentuk roh), Allah SWT telah bertanya sama ada ingin diturunkan ke dunia sebagai manusia atau ingin terus menjadi malaikat. Sekiranya kita memilih untuk menjadi manusia maka kita akan ada keistimewaan untuk membuat pilihan dalam menentukan jalan hidup masing-masing. Jika berjaya dengan segala ujian di dunia maka kita akan mendapat darjat yang lebih tinggi dari malaikat ketika berada di syurga kelak. 
Disebabkan itu, kita telah membuat pilihan sendiri untuk menjadi manusia. Kita sendiri yang dengan beraninya untuk menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Setelah itu, Allah SWT telah memadam ingatan mengenai hal tersebut dan hadirlah kita ke bumi ini mengikut giliran masing-masing untuk jalani hidup hingga saat menemui mati. 
Daku sendiri saat mengetahui akan hal ini dari Ustaz, Allahuakbar! Rasa terpampan! Rasa betapa bodohnya dan betapa tamaknya diri ini. Alangkah bagusnya jika saat itu terus saja membuat keputusan untuk menjadi malaikat saja. Walaupun perlu sentiasa memperhambakan diri pada Tuhan Yang Satu namun setidaknya daku tidak perlu melalui ujian dalam hidup ini. Namun, segalanya telah berlaku dan itulah yang perlu aku lakukan atas kesilapan diri sendiri dalam membuat pilihan. 
Maka, jangan sesekali menuduh Tuhan itu kejam. Jangan juga sesekali buruk sangka mengapa kita dihadirkan ke dunia dengan perlu menerima banyak ujian begini. Jangan! Ini kerana semuanya adalah dek keputusan kita sendiri. Kerana itu semasa ada di atas muka bumi ini kena banyak berusaha untuk cari ilmu terutama ilmu agama agar kita tidak terus tersesat jalan. 

2 comments for "Nama-Nama Malaikat, Sifat, Tugas & Perbezaannya Dengan Manusia"